புத்தகங்கள்

Chithran Raghunath Sirukathaigal -  சித்ரன் ரகுநாத் சிறுகதைகள்
சித்ரன் ரகுநாத்
சிறுகதைகள்

(கிண்டில் மின்னூல்)

Silhouette Buddhar - Poems  சில்லவுட் புத்தர் - கவிதைகள்
சில்லவுட் புத்தர்
கவிதைகள்

(கிண்டில் மின்னூல்)

Koditta idangal - கோடிட்ட இடங்கள் – நாவல் – சித்ரன் ரகுநாத்
கோடிட்ட இடங்கள்
நாவல்
(கிண்டில் மின்னூல்)

Thodarbu Ellaikku Veliyae -  தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே – சிறுகதைகள் – சித்ரன் ரகுநாத்
தொடர்பு எல்லைக்கு
வெளியே

சிறுகதைகள்.
(இலவச மின்னூல்)

Manadhil Unadhu Aadhikkam - மனதில் உனது ஆதிக்கம் - சித்ரன் - சிறுகதைத் தொகுப்பு
மனதில் உனது ஆதிக்கம்
சிறுகதைகள்.
வெளியீடு: கிழக்கு பதிப்பகம்

Javvarisi vadaam, uL Baniyan matrum oru Radio Vilambaram -  ஜவ்வரிசி வடாம், உள் பனியன் மற்றும் ஒரு ரேடியோ விளம்பரம் – தேர்ந்தெடுத்த வலைப்பதிவுகள் – சித்ரன் ரகுநாத்
ஜவ்வரிசி வடாம்,
உள் பனியன் மற்றும்
ஒரு ரேடியோ விளம்பரம்

தேர்ந்தெடுத்த வலைப்பதிவுகள்
(இலவச மின்னூல்)

Tharunam - Novel - Free Ebook - தருணம் - குறுநாவல் - இலவச மின்னூல்
தருணம் – குறுநாவல்
(இலவச மின்னூல்)
வெளியீடு:
முன்னேர் பதிப்பகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s